مقام سابق دولت

استخراج رمزنگاری را مسئول بحران انرژی در قرقیزستان می داند

در حالی که دولت قرقیزستان دوباره در مورد افزایش تعرفه های برق بحث می کند ، یک مقام سابق می گوید استخراج رمزنگاری عامل مهمی در بحران انرژی در حال انجام است.

استخراج رمزنگاری عامل بحران انرژی

در میان نگرانی های روزافزون در مورد بخش انرژی در قرقیزستان ، یک مقام سابق دولت استدلال کرده است که استخراج ارز رمزنگاری شده عامل اصلی بحران انرژی است.

دانیار آکماتوف ، مدیر سابق سازمان حمایت از سرمایه گذاری دولتی ، آژانس حمایت و حمایت از سرمایه گذاری ، در یک میزگرد در بیشکک به چالش های بخش انرژی قرقیزستان پرداخت ، خبرگزاری چهارشنبه محلی گزارش داد.

این مقام سابق گفت که استخراج رمزنگاری در کنار سایر فاکتورها مانند کاهش ارزش سهم قرقیزستان و ارتقا poor ضعیف سرمایه گذاری در انرژی باعث ایجاد بخش انرژی در این کشور می شود.

آکمتوف گفت:

“مصرف برق به دلیل استخراج ارزهای رمزنگاری شده افزایش یافته و این امر منجر به بحران انرژی شده است.” “این سام به دلیل افزایش نرخ دلار کاهش می یابد و قرقیزستان یک کشور وابسته به واردات و تعرفه ها است. همچنین به آن بستگی دارد. ”

 

رئیس جمهور قرقیزستان ، سدیر جپاروف اخیراً افزایش تعرفه های خانگی برق را به عنوان راهی برای رفع کمبود انرژی در حال انجام پیشنهاد داده است. جپاروف گفت که شرکت های برق محلی ۱۲۹ میلیارد سوم (۱٫۵ میلیارد دلار) بدهی دارند و ادعا کرد که زیرساخت های اصلی برق کشور سالهاست به دلیل فساد در میان مقامات ارشد دولت منسوخ شده است.

قرقیزستان به دنبال تنظیم فعالیت های استخراج رمزنگاری در این کشور است اما هنوز مقررات مشخصی را تصویب نمی کند.

کشورهای دیگر نیز استخراج بیت کوین (BTC) را مسئول کمبود انرژی می دانند. آبخازیا دچار بحران برق شده است ، گفته می شود به دلیل ۶۲۵ مزارع استخراج رمزنگاری که این کشور کوچک را خانه خود می دانند.