اضافه شدن امنیت و سرعت به DAI

اضافه شدن ۷ توکن جدید به MakerDao

MakerDao ، در حال برپایی رای گیری ای برای اضافه کردن ۷ توکن و ۳ توکن تامین نقدینگی (Liquidity Provider) به سیستم خود برای استفاده به عنوان وثیقه میباشد. طبق این خبر، در صورت تایید اعضا ، این ۷ توکن و ۳ توکن تامین نقدینگی (Liquidity Provider) از جمله توکن های SushiSwap و UniSwap به […]

MakerDao ، در حال برپایی رای گیری ای برای اضافه کردن ۷ توکن و ۳ توکن تامین نقدینگی (Liquidity Provider) به سیستم خود برای استفاده به عنوان وثیقه میباشد.

طبق این خبر، در صورت تایید اعضا ، این ۷ توکن و ۳ توکن تامین نقدینگی (Liquidity Provider) از جمله توکن های SushiSwap و UniSwap به سیستم این شرکت اضافه شده و میتوانند به عنوان وثیقه در این سیستم استفاده شوند.

در حال حاضر این سیستم فقط اتریوم را به عنوان وثیقه میپذیرد.

 

متن کامل را از اینجا بخوانید