الزام سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس

الزام صندوق های با درآمد ثابت به خرید در بورس

صندوق‌های با درآمد ثابت موظف شدند، هر فصل تا ۳ درصد و در مجموع تا ۱۵ درصد از پرتفوی خود را به خرید سهام اختصاص دهند.

میثم فدایی، در مورد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس گفت: تجربه چند سال قبل صندوق‌های با درآمد ثابت نشان داده آنهایی که در سهام سرمایه‌گذاری کرده بودند، در بلندمدت توانسته بودند، سودهای بالاتری به مشتریان خود یعنی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بپردازند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طبق قانونی که قبلا وجود داشته، صندوق‌های با درآمد ثابت، می‌توانستند در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند، اما پارسال به دلیل شرایط بازار صعودی و جو هیجانی بازار سرمایه، سازمان بورس به صندوق‌های با درآمد ثابت الزام کرد که سهام خود را بفروشند تا قدری از عطش تقاضا در بازار کاسته شود و آنها نیز اقدام به فروش سهام کردند. البته بخشی از سهام خود را همچنان نگه داشتند.

فدایی گفت: بعد از این که بازار ریزش پیدا کرد و شاخص کل کاهش یافت، اکثر سهام ارزنده شدند و به قیمت کف رسیدند، بنابراین هیأت مدیره سازمان بورس تصویب کرد، صندوق‌های با درآمد ثابت می‌توانند سهام بخرند و اجباری برای فروش سهام آنها وجود ندارد و هر فصل می‌توانند ۳ درصد از پرتفوی خود را سهام بخرند که این مصوبه از زمستان شروع شد، به گونه‌ای که در آخر فصل زمستان صندوق‌های با درآمد ثابت حدود ۸ هزار میلیارد تومان سهام خریدند.

وی این را هم گفت: هر صندوق با درآمد ثابت می‌تواند تا مجموع ۱۵ درصد از پرتفوی صندوق خود را به خرید سهام در بازار اختصاص دهد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حال حاضر تعداد ۸۵ صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمایه حضور دارند که مشخصات و آدرس این صندوق‌ها در سامانه سازمان بورس به نام فیپ ایران وجود دارد و توصیه می‌شود، کسانی که تازه وارد به بازار سرمایه هستند و یا دانش کافی و وقت کافی برای رصد بازار را ندارند، از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت که مورد تأیید سازمان بورس هستند، به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنند.

فدایی در مورد این که آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم می‌توانند در سهام و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند، گفت: شرکت سرمایه‌گذاری استانی ابتدا باید طبق مصوبه شورای عالی بورس ابتدا باید مجمع تشکیل دهد. هیأت مدیره انتخاب کند و بعد از آن که پرتفوی نقدی تهیه کردند، می‌توانند با پرتفوی نقد در اوراق و یا سهام سرمایه‌گذاری کنند.

وی اضافه کرد: به کسانی که در بازار سرمایه هستند و یا تازه وارد می‌شوند توصیه می‌شود فعلا تا مشخص شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای و همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بهتر است، در صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند، زیرا این صندوق‌ها به طور میانگین در سال گذشته ۲۰ تا ۲۲ درصد سود به مشتریان خود داده‌اند که این رقم بالاتر از سود شبکه بانکی است. البته در صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام بستگی به اوضاع بازار بازدهی متفاوت است به گونه‌ای که برخی صندوق‌ها حتی بازدهی ۵۰۰ و ۶۰۰ درصد در سال داشته‌اند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: به کسانی که دانش و تجربه کافی ندارند، توصیه می‌شود، به روش غیرمستقمی و از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس سرمایه گذاری کنند و نشانی این صندوق‌ها هم در سامانه فیپ ایران به مردم معرفی شده است.