Kind of orders

 انواع سفارشات در بورس

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order همیشه انجام می‌شوند اما ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، از چیزی که تخمین زده شده بالاتر یا پایین تر باشد.

 انواع سفارشات در بورس

در بازار های مالی از جمله بازار بورس یا ارزهای دیجیتال، روشهای زیادی برای ثبت یک درخواست خرید و فروش وجود دارد. از جمله:

۱)  سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

Market Orders از ساده ترین نوع سفارش است که به معنای خرید یا فروش با قیمت بازار(بدون توجه به قیمت بازار) انجام می گیرد.
در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order همیشه انجام می‌شوند اما ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، از چیزی که تخمین زده شده بالاتر یا پایین تر باشد.
سفارشات به قیمت بازار در مواقعی استفاده می شود که سفارش به طور قطعی بدون در نظر گرفتن قیمت خرید انجام شود.

  • اگر سفارش خرید باشد = قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price)
  • اگر سفارش فروش باشد = فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price)

۲)  سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود.
سفارشات محدود می تواند با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند.
سفارش محدود در مواقعی استفاده می شود که قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

۳) سفارش توقف (Stop Order)

Stop Order بسیارمشابه سفارش به قیمت بازار(market order) هستند.
فرستادن این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است  فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

تفاوت Stop Order با market order

شرطی که  برای این سفارش (سفارش توقف) قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.
با در نظر گرفتن قیمت مناسب، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود اما ممکن است قیمت انجام سفارش، قیمتی که معامله گر انتظار دارد، نباشد.

  • در سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.
  • در سفارشات فروش، Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

در صورتیکه از Stop Order  برای خروج از معامله استفاده شود به آن  Stop loss یا حدضرر می گویند.

۴)  سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارشات ، ترکیبی از Limit Order و Stop Order هستند که بیشتر جهت تنظیم کردن قیمت ارسال سفارشات از سمت معامله گر استفاده می شود.
سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت آن وارد معامله شود، به حالت معلق باقی می‌ماند.

۵) سفارشات Market If Touched

این نوع سفارشات، همان سفارش به قیمت بازار است  در صورتی که به یک قیمت خاص برسد.

  • سفارشات خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد.
  • سفارشات فروش Market If Touched بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد.

۶) سفارشات Limit If Touched

این نوع سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است با این تفاوت که یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched دو عامل موثر وجود دارند:

  1.  قیمت فعال‌شدن (trigger price)
  2. حدود (limit price)