(KYC) Know your customer

بهبود سیاست KYC در صرافی Binance

صرافی Binance دستورهای جدید KYC ، AML (احراز هویت مشتری) را برای کاربران صادر می کند.

بهبود سیاست KYC در صرافی Binance

Binance Exchange دستورهای جدید KYC ، AML را برای کاربران صادر می کند.

این حرکت در حالی صورت می گیرد که صنعت صرافی و ارزهای رمزنگاری شده با نظارت بیشتری از سوی نهادهای نظارتی مواجه است. صرافی یک سیاست جدید تأیید کاربر برای دارایی و حفاظت از موسسات ، در درجه اول در برابر فعالیت های مجرمانه معرفی کرد.

سیاست KYC تبدیل به روند مبادله رمزنگاری می شود

شرکت های رمزنگاری برای افزایش سازگاری خود با روند قرن ۲۱ و همسویی با سیاست های تنظیم کننده مالی ، چک های KYC را برای کاربران خود موظف کرده اند.

این امر تبدیل به یکی از اجزای مهم صرافی ها شده است که باید برای بهبود مشخصات آنها و حفظ حضور خود در بازار رعایت شود.

Kraken ، صرافی رمزنگاری متفاوت ایالات متحده ، همچنین محدودیت های شدیدتر KYC را برای معامله گران حاشیه ای در این کشور اعلام کرد. صرافی بایننس روز جمعه از طریق تأیید کاربر ، حفاظت بهتر از کاربر خود را اعلام کرد.

اقدامات حفاظتی KYC شبیه نحوه ارائه دهندگان خدمات مالی در سطح جهان است تا برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی ، چک های KYC را در موسسات خود انجام دهند.

به جرات می توان گفت که صرافی شماره یک سعی می کند به عنوان شرکتی که دارایی های قابل توجهی را از طرف کاربران خود مدیریت می کند ، فعال باشد.

بنابراین ، قبل از اینکه کاربران بتوانند به خدمات Binance مانند ارائه محصول ، سپرده ها ، معاملات و برداشت ها دسترسی پیدا کنند ، یک مرحله تأیید میانی باید تکمیل شود.

شرکت هایی که دارایی های قابل توجهی را از طرف کاربران خود اداره می کنند ، این فرایند را ملزم می کنند تا از کاربران خود و افرادی که کاربران با آنها تجارت می کنند آگاهی داشته باشند. این دانش هم از موسسه و هم از دارایی ها محافظت می کند.

چگونه بررسی KYC بهبود یافته به تبادل Binance کمک می کند؟

طبق گزارشات ، حرکت پیشرو Binance KYC گامی در جهت افزایش شهرت آن نزد بانک ها ، موسسات مالی و سایر شرکا است.

این اقدام باعث می شود که اطمینان حاصل شود که صرافی می تواند با خیال راحت در برابر بانک ها و سایر شرکا فعالیت کند. اعتقاد بر این است که بررسی های KYC مانند سند شناسایی کاربر و کشور مبدا به عنوان عامل بازدارنده پولشویی احتمالی و سایر عناصر جنایی عمل می کند.