نقاط حمایت کم ریسک برای آریا

تحلیل تکنیکال آریا ; ۲۰ مهر

از لحاظ تکنیکالی سهم آریا با تکمیل موج abc صعودی هارمونیک کمی نیاز به استراحت یا ریست قیمت دارد و تا زمانی که زیر قیمت 12 هزار تومان معامله میشود کمی برای خرید میان مدت پرریسک میباشد

 آریا ; تحلیل تکنیکال ۲۰ مهر

پتروشیمی آریا ساسول با نماد آریا با افزایش قیمت اتیلن سبک وسنگین و نرخ فروش صادراتی و دلار نیما شاهد اوج گیری در نرخ فروش شد و همچنین نرخ خوراک اتان که تاثیری مستقیمی بر شرکت آریا دارد با توجه به تخفیف از سمت پتروشیمی پارس برای این شرکت افزایش حاشیه سود آن به همراه داشته است

 آریا ; تحلیل تکنیکال ۲۰ مهر

از لحاظ تکنیکالی سهم آریا با تکمیل موج abc صعودی هارمونیک کمی نیاز به استراحت یا ریست قیمت دارد و تا زمانی که زیر قیمت ۱۲ هزار تومان معامله میشود کمی برای خرید میان مدت پرریسک میباشد

سهم آریا در میدلاین کانال صعودی قیمت ۱۰ هزار تومان حمایت خوبی قرار دارد با توجه به شرایط بازار و عدم تغییر نرخ خوراک اتان در ۶ ماهه دوم میتوان انتظار داشت سهم کف کانال صعودی یعنی قیمت ۸۵۰۰-۹۲۵۰ تومان را بعنوان نقاط تقاضا خوبی باشد.

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید