بازگشت تلیسه 185 تومانی

تحلیل تکنیکال تلیسه ; ۱۲ دی

تلیسه در گام نزولی قوی قرار دارد و با توجه به افزایش سرمایه که سال 99 انجام داد و منفی بودن کلیت بازار محدوده 300 را از دست داد و تا نواحی 185 تومان نیز اصلاح کرد

 تلیسه ; تحلیل تکنیکال ۱۲ دی

دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) – بازار اول فرابورس قرار دارد

 تلیسه ; تحلیل تکنیکال ۱۲ دی

تلیسه در گام نزولی قوی قرار دارد و با توجه به افزایش سرمایه که سال ۹۹ انجام داد و منفی بودن کلیت بازار محدوده ۳۰۰ را از دست داد و تا نواحی ۱۸۵ تومان نیز اصلاح کرد در این نواحی با توجه به اینکه در گذشته نیز حمایت خوب و محدوده تقاضا برای رشد این سهم شده بود توانست برگشت خوبی بزند و تا به امروز که ۲۲۹ رشد قیمتی تجربه کند بنظر با توجه به افزایش حجم معاملات انتظار میرود تلیسه در نزدیکی ناحیه مقاومت مهم ۲۵۰ تومان وارد برگشت روند و شروع روند رنج یا اصلاح را دهد وبرای بلند مدت مهم است سطح ۲۵۰ و ۳۰۰ را از پیش رو بردارد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید