زمان خروج از قفل صف فروش

تحلیل تکنیکال ثنام ; ۲۸ مهر

سهم شرکت ثنام به دلیل عدم نقدشوندگی و صف فروش بیش از چند ماه جز سهامهای بد بازاز یاد میشود تا 15 شهریور ماه حجم معاملات سنگین باعث شد ...

ثنام ; تحلیل تکنیکال ۲۸ مهر

س ساختمانی ب نام آوران مهندسی (ثنام) – بازار پایه زرد فرابورس قرار دارد

ثنام ; تحلیل تکنیکال ۲۸ مهر

سهم شرکت ثنام به دلیل عدم نقدشوندگی و صف فروش بیش از چند ماه جز سهامهای بد بازاز یاد میشود تا ۱۵شهریور ماه حجم معاملات سنگین باعث شد تا حدودی از فروشنده ها کاهش یابد .

پیش بینی داریم برای به تعادل رسیدن قیمت سهم و خارج شدن از صف فروش ناحیه ۹۲۳-۹۳۰ تومان ناحیه ای باشد که با توجه به تحرکات حجمی عرضه ها کمتر شود اما برای برگشت سهم یا نوسانی میتوان انتظار داشت سهم تا محدوده ۷۷ تومان نیز اصلاح کند

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید