رشد ادامه دار حرهشا در بازار منفی

تحلیل تکنیکال حرهشا ; ۱۸ مهر

این سهم بازیگر محور از نظر تکنیکال در کانال صعودی و واکنش مثبت به میدلاین کانال صعودی توانایی رشد تا سقف کانال صعودی و رسیدن به اهداف 15 هزار تومان را دارد.

حرهشا ; تحلیل تکنیکال ۱۸ مهر

رهشاد سپاهان سهامی عام (حرهشا) در بازار پایه زرد فرابورس قرار دارد

حرهشا ; تحلیل تکنیکال ۱۸ مهر

سهم حرهشا در این بازار منفی به واسطه قدرت خریداران قوی در بازار و بازار پایه فرابورس  همچنان رشد میکند و فعلا در قیمت ۱۱۸۰۰ تومان در حال معامله میباشد

سهمی بازیگر محور ..

سهم حرهشا از نظر تکنیکال در کانال صعودی و واکنش مثبت به میدلاین کانال صعودی توانایی رشد تا سقف کانال صعودی و رسیدن به اهداف ۱۵ هزار تومان را دارد سهم در این نواحی میتواند با افزایش حجم معاملات به روند صعودی خود خاتمه دهد و از نظر تحلیل الیوت حرهشا در حال تکمیل موج c میباشد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید