خلنت مهمترین حمایت ها و مقاومتها

تحلیل تکنیکال خلنت ; ۹ بهمن

خلنت در روند صعودی داخل کانال نزولی قرار دارد در حال حاضر خلنت در کوتاه مدت حمایت بسیار مهم 5 هزار تومان را پیش رو دارد که سطوح استاتیک بین 5600-5250 تومان و خط روند صعودی نشان از تقاضا قوی در این منطقه است.

خلنت ; تحلیل تکنیکال  ۹ بهمن

لنت‌ ترمز ایران‌ (خلنت) – بازار دوم بورس قرار دارد

خلنت ; تحلیل تکنیکال  ۹ بهمن

خلنت در روند صعودی داخل کانال نزولی قرار دارد در حال حاضر خلنت در کوتاه مدت حمایت بسیار مهم ۵ هزار تومان که سطوح استاتیک بین ۵۶۰۰-۵۲۵۰ تومان و خط روند صعودی نشان از تقاضا قوی در این منطقه دارد را پیش رو دارد.

در صورتی که این نواحی حمایتی شکسته شود روند صعودی میان مدت خود را از دست میدهد و باید تحلیل آپدیت شود اما در صورت حفظ حمایت ۵۶۵۰ تومان خلنت تا سطخ ۸ هزار تومان رشد قیمتی تجربه کند و در این نواحی مناطق عرضه قوی قرار دارد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید