مقاومت های پیش رو خکرمان

تحلیل تکنیکال خکرمان ; ۳۰ آبان

در صورت تثبیت عدد 260 تومان که واکنش های مثبتی نیز داشته باشد ، آغازگر روند بهتر و مثبتی تا سطوح مقاومت مهم 300 تومان و 350 خواهد بود.

خکرمان ; تحلیل تکنیکال ۳۰ آبان

گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) – بازار پایه زرد فرابورس قرار دارد

خکرمان ; تحلیل تکنیکال ۳۰ آبان

سهم خکرمان در داخل کانال نزولی قوی قرار دارد و پس از طی کردن سه سیکل نزولی قوی شاهد تقویت و برگشت قیمت سهم در قیمت ۲۳۴ تومان هستیم که گام صعودی جدیدی را سهم شروع کرده است.

خکرمان در صورتی تثبیت عدد ۲۶۰ تومان که واکنش های مثبتی نیز داشته باشد، آغازگر روند بهتر و مثبتی تا سطوح مقاومت مهم ۳۰۰ تومان و ۳۵۰ خواهیم بود

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید