رشد سود اوری پتروشیمی زاگرس

تحلیل تکنیکال زاگرس ; ۹ بهمن

زاگرس جز سهم های پتروشیمی بود که بیشترین ریزش قمیتی را تجربه کرد این سهم با رسیدن به محدوده ی 34 هزار تومان روند ریزشی حدود 50 درصدی را تا سطح 15 هزار تومان را تجربه کرد.

 زاگرس ; تحلیل تکنیکال ۹ بهمن

پتروشیمی زاگرس (زاگرس) – بازار دوم فرابورس قرار دارد

 زاگرس ; تحلیل تکنیکال ۹ بهمن

زاگرس جز سهم های پتروشیمی بود که بیشترین ریزش قمیتی را تجربه کرد این سهم با رسیدن به محدوده ی ۳۴ هزار تومان روند ریزشی حدود ۵۰ درصدی را تا سطح ۱۵ هزار تومان را تجربه کرد.

انتظار داریم برای زاگرس با برگشت خوبی که از سطج ۱۵ هزار تومان داشته مقاومت فعلی یعنی ۱۷۵۰۰-۱۷۸۰۰ ناحیه عرضه بازار باشد درصورت عدم عبور از این سطح به سمت ۱۲۸۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان اصلاح کند که منطقه قیمتی خوبی میباشد.

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید