رشد دیگر بازار شروع شده ؟

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن ; ۲۳ آبان

سناریوی محتمل بر بازار با استفاده از الگوهای ترند تشکیل شده در بازار نشان میدهد بازار شاخص کل هم وزن میتواند به اهداف 400 هزار و 430 هزار واحد دست بیابد

شاخص کل هم وزن ; تحلیل تکنیکال ۲۳ آبان

این تحلیل صرفا یک پیش بینی میباشد و بدور از سیاست های مداخله ای در بازار است ، شاخص کل هم وزن پیروی از کلیت بازار و هم گروه قرار دادن کلیه سهام اعم از بزرگ و کوچک در یک وزن میباشد.

شاخص کل هم وزن ; تحلیل تکنیکال ۲۳ آبان

سناریوی محتمل بر بازار با استفاده از الگوهای ترند تشکیل شده در بازار نشان میدهد بازار شاخص کل هم وزن میتواند به اهداف ۴۰۰ هزار و ۴۳۰ هزار واحد دست بیابد حمایت بلند مدت کلی بازار ۳۲۰ هزار واحد میباشد

شاخص کل هم وزن با حفظ حمایت ۳۷۰ هزار که حد ضرر کوتاه مدتی بازار نیز میباشد هنور میتوان امیدوار به رشد بود در اندیکاتور rsi  شاخص کل هم وزن واگرایی مثبت معمولی قوی دیده میشود و در سیکل قبلی نیز واگرایی مخفی نیز دیده شده است که با فرض حمایتی شاخص کل ۳۷۰ هزار بازار به اهداف ذکر شده دسترسی داشته باشد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید