نواحی حساس برای شاراک

تحلیل تکنیکال شاراک ; ۱۸ بهمن

همانطور که در چارت بلند مدت هفتگی مشاهده میکنید در کانال صعودی قوی قرار دارد که با دو برخورد به میدلاین و چهار برخورد به کف کانال صعودی نشان از روند صعودی دارد.

 شاراک ; تحلیل تکنیکال ۱۸ بهمن

پتروشیمی شازند (شاراک) – بازار اول (تابلوی اصلی) بورس قرار دارد

 شاراک ; تحلیل تکنیکال ۱۸ بهمن

شاراک همانطور که در چارت بلند مدت هفتگی مشاهده میکنید در کانال صعودی قوی قرار دارد که با دو برخورد به میدلاین و چهار برخورد به کف کانال صعودی نشان از روند صعودی که شاراک در پیش دارد.

در حال حاضر شاراک بین دو محدوده قیمتی حساس و مهم قرار دارد مقاومت بسیار مهم ۴۲۰۰-۳۷۵۰ تومان میباشد که شکست از هر طرف میتواند روند جدید صعودی یا نزولی را در پیش ببرد و اهداف در صورت شکست ۴۲۰۰ به سمت ۴۵۰۰ تومان میتواند داشته باشد که مقاومت بسیار مهم میباشد این سناریو کمی ضعیفتر میباشد
در مقابل در صورت شکست ۳۷۵۰ ریزش جدید شاراک تا اهداف ۳ هزار تومان را خواهد داشت

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید