پیش بینی اصلاح شبندر ؟!!

تحلیل تکنیکال شبندر ; ۳۰ آبان

پیش بینی اصلاح قیمتی تا سطح اول یعنی 570 تومان را داریم که باید واکشن بازار رو ببینیم که آیا در این ناحیه دوباره تقاضا ایجاد میشود یا این سطح در آینده تبدیل به مقاومت مهمی میشود

شبندر ; تحلیل تکنیکال ۳۰ آبان

پالایش نفت بندرعباس (شبندر) – بازار اول (تابلوی فرعی) بورس قرار دارد

شبندر ; تحلیل تکنیکال ۳۰ آبان

شبندر بعد از ثبت افزایش سرمایه وارد صعودی خوب تا سطح ۷۳۰ تومان شد بنظر مقاومت مهمی برای ادامه رشد در میان مدت در این نواحی میبنیم،  پیش بینی اصلاح قیمتی تا سطح اول یعنی ۵۷۰ تومان را داریم که باید واکشن بازار رو ببینیم که آیا در این ناحیه دوباره تقاضا ایجاد میشود یا این سطح در آینده تبدیل به مقاومت مهمی میشود

حمایت معتبر و مهم دیگر شبندر در نواحی ۴۹۰ تومان – ۵۱۰ میباشد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید