بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بورس ایران

تحلیل تکنیکال شستا ; ۱ آذر

طبق تحلیل قبلی تیم سهم آموز شستا توانست با یک خبر خوب از حسابرس ناحیه حمایتی 1060 تومانی را حفظ و با صف خرید سنگین امروز کار خود را شروع کند.

شستا ; تحلیل تکنیکال ۱ آذر

سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا طبق تحلیل قبلی تیم سهم آموز توانست با یک خبر خوب از حسابرس ناحیه حمایتی ۱۰۶۰ تومانی را حفظ و با صف خرید سنگین امروز کار خود را شروع کند بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس (نه فرابورس)  از محل تجدید ارزیابی را حسابرس ۱۱۷۲ درصدی تایید کرده است و راهی کدال کرد

شستا ; تحلیل تکنیکال ۱ آذر

سهم شستا بعد از بازگشایی همانطور که گفته شد انتظار اصلاح داشتیم بعد از دست دادن ناحیه ۱۲۰۰ تومان تا محدوده ی مهم ۱۰۵۰ که سطح حمایتی استاتیک نیز محسوب میشد که خریدران حقوقی در این ناحیه با حمایت های سنگین برای حمایت وارد شدن و با توجه به اخبار فاندامنتالی برای افزایش سرمایه سهم به روند نزولی خود خاتمه داد

سهم شستا مهمترین مقاومت جدی خود را در نواحی ۱۲۰۰ تومان و سپس ۱۴۰۰ تومان دارد که باید واکنش معامله گران در این نواحی را زیر نظر گرفت

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید