شستا به صف خرید رسید

تحلیل تکنیکال شستا; ۲۰ شهریور

در تابلو سهم شستا چهارشنبه قدرت خریدار به وضوح دیده میشد طوری که به ازای خرید هر حقیقی  26 میلیون فروشنده 8 میلیونی بود که قدرت خرید 3 برابری نسبت به فروشندگان را در بر داشت.

شستا; تحلیل بنیادی ۲۰ شهریور

سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا در روز معاملاتی ۱۷ شهریور زمانی که شاخص کل با منفی کامل ۱۵ هزار واحد اصلاح کرد متقاضیان سهم در قیمتهای ۱۳۵۰ تومان خریدار بودن طوری که سرانه خرید نسبت به فروش آن برتری میکرد دلیل فروش میتواند آزاد سازی یا نشستن سهم جایزه شستا به سهم باشد و عرضه اولیه روز چهارشنبه و فروش برای خرید در قیمتهای ۱۲۰۰ تومان ..

در تابلو سهم شستا چهارشنبه قدرت خریدار به وضوح دیده میشد طوری که به ازای خرید هر حقیقی  ۲۶ میلیون فروشنده ۸ میلیونی بود که قدرت خرید ۳ برابری نسبت به فروشندگان را داشت بنظر سهم شستا حدود ۲۳۰ میلیون چهارشنبه میتواند شنبه با پشت سر گذاشتن مقاومت ۱۴۲۵ تومانی میتواندد سیکل صعودی خودش را آغاز کند
تحلیل تکنیکال شستا; 20 شهریور

شستا; تحلیل تکنیکال ۲۰ شهریور

در حال حاضر شستا در ریز موج صعودی هنوز داخل یک کانال صعودی معتبری قرار دارد و با تشکیل کندل اینگالفینگ قوی نقطه حمایت ۱۳۰۰ تومان برای آینه جذاب میباشد بنظر شستا با توجه به گذشته سهم دو منطقه پرتقاضا برای شستا ظاهر شده است که در چارت مشخص است و انتظار داریم با توجه به حجم هایی سهم شستا که در این نواحی میزند اگر اتفاق سیاسی خاصی در بازار حاکم نباشد این محدوده را برای آینده بعنوان کف خود شناسایی کند

سهم شستا مقاومت ها پیش رو بعد از عبور ۱۴۲۵ الی ۱۵۰۰ تومان میتواند تا سطح ۱۶۳۰ تومان رشد کند

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید