از دست دادن حمایت ها و پیش بینی برگشت

تحلیل تکنیکال شستا ; ۲۹ آبان

شستا بعد از تقسیم سود 135 تومانی در ناحیه عرضه بازگشایی شد و این سهم فروشندگان بسیار قوی را در روز بازگشایی تجربه کرد.

شستا ; تحلیل تکنیکال ۲۹ آبان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) – بازار دوم بورس قرار دارد

شستا ; تحلیل تکنیکال ۲۹ آبان

سهم شستا بعد از تقسیم سود ۱۳۵ تومانی در ناحیه عرضه بازگشایی شد و فروشندگان بسیار قوی را در روز بازگشایی این سهم تجربه کرد

سهم حمایت مهم ۱۲۰۰ تومان را نتوانست حفظ کند و باعث تشکیل روند نزولی شد و تا نقطه ۱۰۷۵ تومان که حمایت بعدی بود نهایتا برگشت ضعیفی زد، در مقابل مقاومت پیش رو سهم محدوده ۱۱۲۰ تومان بود که ناتوان از شکست این حمایت را نیز از دست داد حمایت بعدی سهم برای نوسانگیری در روند نزولی محدوده  ۱۰۵۰ و در آخر ۹۷۶ تومان میباشد و فعلا انتظار روند اصلاحی همراه با نوسان داریم تا به نواحی حمایتی معتبر گفته شده برسد.

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید