حمایتهای قوی این سهم

تحلیل تکنیکال شلعاب ; ۳ آذر

محدوده حمایت مهم سهم 590 تومان میباشد که این حمایت در صورتی که از دست برود تا 417 تومان میتواند ریزش کند که ناحیه حمایتی بلند مدتی محسوب میشود.

شلعاب ; تحلیل تکنیکال ۳ آذر

لعابیران‌ (شلعاب) – بازار دوم بورس قرار دارد

شلعاب ; تحلیل تکنیکال ۳ آذر

سهم شلعاب در گام ریزشی بسیار قوی قرار دارد سهم شلعاب حمایت های ۷۰۰ -۸۰۰ تومان را از دست داد که در کوتاه مدت بعنوان برگشت سهم محسوب میشد ، در حال حاضر  در محدوده تقاضای بلند مدتی خود قرار دارد.

در مقابل مقاومت های این سهم نواحی ۶۴۵ -۷۰۰ تومان میباشد

در تایم پایینتر و کوتاه مدتی داخل یک الگوی کنج نوسان میدهد که با شکست خط ترند نزولی به سمت این اهداف ذکر شده میتواند پیش برود محدوده حمایت مهم سهم ۵۹۰ تومان میباشد که این حمایت در صورتی که از دست برود تا ۴۱۷ تومان میتواند ریزش کند که ناحیه حمایتی بلند مدتی محسوب میشود

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید