پس از مجمع رشد تا کجا ؟

تحلیل تکنیکال شپنا ; ۱ آذر

در بازه کوتاه مدتی تا زمانی که بر روی حمایت مهم 600 تومان قرار دارد به سمت مقاومت مهم خود یعنی 670 تومان توانایی دسترسی دارد که در این نواحی عرضه کنندگانی قوی خودنمایی می کنند.

شپنا ; تحلیل تکنیکال ۱ آذر

پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا بعد از ثبت افزایش سرمایه ۸۳ درصدی با +۶ درصد بازگشایی شد و ورود پول حقیقی را نیز ثبت کرد

شپنا ; تحلیل تکنیکال ۱ آذر

شپنا برای کوتاه مدت تا زمانی که بر روی حمایت مهم ۶۰۰ تومان قرار دارد به سمت مقاومت مهم خود یعنی ۶۷۰ تومان توانایی دسترسی دارد که در این نواحی عرضه کنندگانی قوی خودنمایی می کنند

سهم شپنا در صورتی که حمایت ۶۰۰ را نتواند حفظ کند بصورت نوسانی دوباره با تشکیل موج نزولی جدیدی تا سطح ۵۱۰ تومان نیز میتواند کاهش قیمت را تجربه کند

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید