ریزش شپنا تا کجا ادامه دارد

تحلیل تکنیکال شپنا ; ۱۰ آبان

همانطور که در چارت مشاهده میکنید، در آخرین گام صعودی خود بعد از ، از دست دادن 1290-1300 تومان شاهد شروع گام اصلاحی قوی بودیم ، بطوری که سهم شپنا در گام اصلاحی بیش از 30 درصد اصلاحی قیمتی را تجربه کرد.

شپنا ; تحلیل تکنیکال ۱۰ آبان

در گزارش سه ماهه پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا شرایط خوبی حاکم نبود و تعدیل منفی شرکت باعث افزایش حجم فروش در این سهم شد

شپنا ; تحلیل تکنیکال ۱۰ آبان

شپنا را با ابزار چنگال اندروز تحلیل شد همانطور که در چارت مشاهده میکنید، در آخرین گام صعودی خود بعد از از دست دادن ۱۲۹۰-۱۳۰۰ تومان شاهد شروع گام اصلاحی قوی بودیم بطوری که سهم شپنا در گام اصلاحی بیش از ۳۰ درصد اصلاحی قیمتی را تجربه کرد

با استفاده از تعاریف این ابزار میتوان انتظار داشت نقاط حمایتی معتبر شپنا را در نزدیکی ۹۵۰-۹۰۰ تومان دانست چرا که حمایت ترند صعودی باشیب کم داینامیکی نیز لحاظ میشود در صورت از دست دادن این ناحیه حمایتی انتظار اصلاح شدید تر را خواهیم داشت.

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید