گزاراش منفی سه ماهه شپنا !

تحلیل تکنیکال شپنا ; ۲۴ مهر

شپنا در آخرین سیکل روندی خود درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفت، هرچند حمایت معتبر مهم 1150 تومانی را در خود دارد، این حمایت درصورتی که عرضه شود سهم شپنا میتواند با توجه به این اخبار وارد زیر محدوده 100 تومان شود.

 شپنا ; تحلیل تکنیکال ۲۴ مهر

پالایش نفت اصفهان با نماد (شپنا) با گزارش سه ماهه منفی ۳۰ درصدی نسبت به پارسال شاهد منفی شدن این سهم و ناتوانی از عبور محدوه ۱۵۰۰ تومان شد

 شپنا ; تحلیل تکنیکال ۲۴ مهر

سهم شپنا در آخرین سیکل روندی خود درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفت، هرچند حمایت معتبر مهم ۱۱۵۰ تومانی را در خود دارد و این حمایت درصورتی که عرضه شود سهم شپنا میتواند با توجه به این اخبار وارد زیر محدوده ۱۰۰ تومان شود
شپنا زیر خط ترند نزولی قرار دارد و برای رشد بیشتر باید از سد ۱۴۵۰-۱۴۰۰ تومان عبور کند و بسیار مهم است خط ترند نزولی را رو به بالا بشکند

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید