شپنا تا چه قیمتی افت میکند ؟

تحلیل تکنیکال شپنا ; ۲۸ مهر

پالایشگاه نفت اصفهان با نماد (شپنا) با گزارشات منفی سه ماهه باعث شد فشار فروش قوی بر این سهم چیرگی کند و با یک کندل قوی محدوده 1470 تومان وارد اصلاح قیمتی شود.

شپنا ; تحلیل تکنیکال ۲۸ مهر

پالایشگاه نفت اصفهان با نماد (شپنا) با گزارشات منفی سه ماهه باعث شد فشار فروش قوی بر این سهم چیرگی کند و با یک کندل قوی محدوده ۱۴۷۰ تومان وارد اصلاح قیمتی شود

شپنا ; تحلیل تکنیکال ۲۸ مهر

برای شپنا یک ناحیه حمایتی تعریف کرده ایم که میتوان انتظار داشت در این نواحی تحرکات مثبتی از سمت حقیقی ها شاهد باشیم و حتی به سمت صف خرید شدن برود اما دیگاه کلی برای شپنا بازار نوسانی در کوتاه مدت انتظار داریم این تحلیل فارق از بنیاد و گزاراشات میباشد
ناحیه حمایتی شپنا در قمیت ۱۰۹۰-۱۰۷۰ تومان قرار دارد و مهمترین حمایت شپنا نیز بعد آن ۱۰۰۰ تومانی محسوب میشود

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید