پامپ دوباره شیبا SHIBA

تحلیل تکنیکال شیبا ; ۹ آذر

شیبا در حاضر در قیمت 51 قرار دارد این عدد بعنوان اولین مقاومت جدی شیبا محسوب میشود ، احتمال عرضه در شیبا در این نواحی را داریم.

 شیبا ; تحلیل تکنیکال ۹ آذر

شیبا سطح مهم ۰٫۰۰۰۰۳۶ را بعنوان حمایت خوب در نظر گرفت در این تحلیل بررسی روند کلی این میم کوین میپردازیم اعداد ذکر شده در این تحلیل بدون اعداد اعشاری خواهد بود

 شیبا ; تحلیل تکنیکال ۹ آذر

شیبا در حاضر در قیمت ۵۱ قرار دارد این عدد بعنوان اولین مقاومت جدی شیبا محسوب میشود احتمال عرضه در شیبا در این نواحی را داریم و بصورت نوسانی تا سطوح حمایت مهم که خط ترند صعودی ما نیز محسوب میشود یعنی ۴۶ اصلاح کند

به نظر موج صعودی خود در تایم ۲ ساعته را از دست بدهد و وارد فاز کارکشن شود و حمایت های جدی برای کوتاه مدت ارز شیبا ۴۲-۴۱ باشد  درمقابل در صورت عبور از ۵۲ توانایی رسیدن ۶۵ را در کوتاه مدت دارد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید