پر پتانسیل های بازار

تحلیل تکنیکال غصینو ; ۳۰ آبان

غصینو را جزء سهام پر پتانسیل بازار سال 1400 میتوان یاد کرد که با رسیدن به قیمت 14500 تومان که حمایت بسیار خوبی است تشکیل روند صعودی قوی را تشکیل داد.

 غصینو ; تحلیل تکنیکال ۳۰ آبان

صنعتی مینو (غصینو) – بازار دوم فرابورس قرار دارد

 غصینو ; تحلیل تکنیکال ۳۰ آبان

سهم غصینو را جزء سهام پر پتانسیل بازار سال ۱۴۰۰ میتوان یاد کرد که با رسیدن به قیمت ۱۴۵۰۰ تومان که حمایت بسیار خوبی است تشکیل روند صعودی قوی را داد

بعد از شکست خط ترند نزولی در قیمت ۲۰۰۰ تومان شاهد دست به دست شدن سهام بین حقیقی ها شد و بصورت شارپ رشد قیمتی را تجربه کرد در حال حاضر در قیمت ۲۵۰۰ تومان در منطقه عرضه غصینو قرار دارد و احتمالا ۲۶۹۰ تومان مقاومت مهمی باشد در صورت فشار عرضه در این نواحی احتمال اتمام رسیدن روند صعودی و شروع روند نزولی کوتاه مدت باشیم

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید