مقاومت ها و حمایت ها

تحلیل تکنیکال فافزا ; ۱۷ آبان

فافزا بعد از طی کردن روند صعودی قوی و رسیدن به محدوده مقاومتی مهم 5400 تومان وارد روند نزولی شد و تا 50 درصد روند صعودی قبلی خود را اصلاح کرد.

فافزا ; تحلیل تکنیکال ۱۷ آبان

فولاد افزا سپاهان (فافزا) – بازار پایه زرد فرابورس قرار دارد

فافزا ; تحلیل تکنیکال ۱۷ آبان

فافزا بعد از طی کردن روند صعودی قوی و رسیدن به محدوده مقاومتی مهم ۵۴۰۰ تومان وارد روند نزولی شد و تا ۵۰ درصد روند صعودی قبلی خود را اصلاح کرد.

سهم فافزا ناحیه حمایتی کوتاه مدتی ۴ هزار تومان و ناحیه مقاومتی ۵۳۸۰ تومان نیز از لحاظ وجود سفارشات فروش قراردارد و واکنش به مقاومت فعلی عدد ۴۸۲۰ تومان احتمال اصلاح بیشتر را به سهم میدهد و میتواند برای وارد شدن حد ضرر ۴۴۰۰ تومانی را برای این سهم رعابت کرد و درصورت شکست این ناحیه تا محدوده ۴ هزار تومان اصلاح قیمتی را تجربه میکند.

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید