های وب بر روی مهمترین حمایت

تحلیل تکنیکال های وب ; ۷ مهر

در صورتی که ناحیه 800تومانی توسط فروشندگان شکسته شود بعنوان حدضرر میتوان فشار فروش را بیش از بیش کند و های وب را تا سطح حمایت معتبر بعدی یعنی 550 تومان اصلاح کند.

های وب ; تحلیل تکنیکال ۷ مهر

داده گسترعصرنوین-های وب (های وب) – بازار اول (تابلوی فرعی) بورس قرار دارد

های وب ; تحلیل تکنیکال ۷ مهر

سهم های وب پس از ناتوان از عبور از سد مقاومتی ۱۰۶۰ تومانی شاهد ریزش سنگین حدود ۲۵ درصدی تا سطح ۸۰۰ تومان شد

بنظر این سطح از لحاظ خریداران بسیار حائز اهمیت میباشد در صورتی که این ناحیه توسط فروشندگان شکسته شود بعنوان حدضرر میتوان فشار فروش را بیش از بیش کند و های وب را تا سطح حمایت معتبر بعدی یعنی ۵۵۰ تومان اصلاح کند

شاید برای های وب اینطور انتظار داشته باشیم تا سطح مقاومت مهم خود یعنی ۹۳۳ تومان رشد کند و از آنجا بخواهد عرضه در این سهم شدت بگیرد، خلاصه اینکه سهم زیر خط ترند نزولی قرار دارد و باید صرفا خرید نوسانی را رعایت کرد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید