شرط صعود حفظ 165 تومان

تحلیل تکنیکال وبصادر ; ۱۷ بهمن

بانک صادرات به احتمال زیاد در اواخر موج اصلاحی خود قرار داشته باشد چرا که روند نزولی که در سیکل قبلی طی کرده بود از شیب آن کاسته و ورود پول خوبی در حال حاضر در این سهم دیده میشود.

وبصادر ; تحلیل تکنیکال ۱۷ بهمن

بانک صادرات ایران (وبصادر) – بازار دوم بورس قرار دارد

وبصادر ; تحلیل تکنیکال ۱۷ بهمن

بانک صادرات به احتمال زیاد در اواخر موج اصلاحی خود قرار داشته باشد چرا که روند نزولی که در سیکل قبلی طی کرده بود از شیب ان کاسته و ورود پول خوبی در حال حاضر در این سهم قرار دارد.

رالی صعودی فعلی بانک صادارت پس از برگشت از قیمت ۱۵۰ تومان و رسیدن به ۲۰۰ تومان موج عرضه جدید را آغاز کرده است بسیار مهم است که وبصادر سطح قیمتی ۱۶۵ که بعنوان سطح استاتیک مهم و خط ترند صعودی محسوب میشود را حفظ کند در صورت حفظ میتواند تارگت میان مدتی برای وبصادر را تا سطح ۲۸۵-۳۰۰ تومان را فعال کند اکا در صورت شکست این ناحیه حمایتی حمایت اول ۱۴۵ تومان و در میان مدت ۱۱۰ تومان محسوب میشود

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید