واگرای مخفی مثبت !

تحلیل تکنیکال وتجارت ; ۲۵ مهر

وتجارت بر روی محدوده حمایتی 200 تومان کندل برگشتی خوبی را ثبت کرد که ورود پول خوبی نیز بوده است.

 وتجارت ; تحلیل تکنیکال ۲۵ مهر

روند کلی بانکی ها بخصوص بانک تجارت با نماد وتجارت در بلند مدت با توجه به چارت تکنیکال نزولی میباشد و صرفا این تحلیل بدید نوسانی ذکر شده است

 وتجارت ; تحلیل تکنیکال ۲۵ مهر

سهم وتجارت بر روی محدوده حمایتی ۲۰۰ تومان کندل برگشتی خوبی را ثبت کرد که ورود پول خوبی نیز بوده است بدنبال آن سهم در اندیکاتور MACD واگرایی مخفی مثبت را نیز دنبال میکند که میتوان سهم را تا ۲۳۹-۲۴۰ بعنوان مقاومت جدی دانست

سهم وتجارت حمایت ۱۶۵ نیر حمایت بلند مدت و کف کانال نزولی نیز محسوب میشود

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید