کانال نزولی و ناحیه حمایتی

تحلیل تکنیکال وخارزم ; ۵ آبان

سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم با توجه به قرار داشتن در گروه سرمایه گذاری تاثیر و شرایط کلی بازار را نیز در برمیگیرد که نیاز به تحرکات مثبت بازار دارد.

 وخارزم ; تحلیل تکنیکال ۵ آبان

سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم با توجه به قرار داشتن در گروه سرمایه گذاری تاثیر و شرایط کلی بازار را نیز در برمیگیرد که نیاز به تحرکات مثبت در بازار هست

 وخارزم ; تحلیل تکنیکال ۵ آبان

سهم وخارزم زمانی که حمایت ۵۵۰ تومان را ازدست داد شاهد افت سنگین شد، آخرین نشانه های صعود خود را در ناحیه ۴۰۰-۳۷۵ تومانی باید نشان دهد که درصورت برگشت با توجه به قرار گرفتن در الگوی کنج متقارن سیکل صعودی ضعیفتری نسبت به موج قبلی خود خواهد داشت.

در صورتی که ناحیه حمایتی مذکور از دست رود انتظار اصلاح بیشتر و طولانی شدن برگشت سهم به مدار صعودی را داریم

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید