بررسی تکنیکالی ولشرق

تحلیل تکنیکال ولشرق ; ۸ آبان

در حال حاضر در نزدیکی قیمت 415 تومان حجم معاملات خوبی را ثبت کرد که بیشتر به دلیل مجمع بوده است سهم ولشرق در صورتی که 415 را نیز از دست دهد تا 325 تومان نیز میتواند اصلاح قیمتی تجربه کند

ولشرق ; تحلیل تکنیکال ۸ آبان

لیزینگ ایران و شرق (ولشرق) – بازار اول فرابورس قرار دارد

ولشرق ; تحلیل تکنیکال ۸ آبان

سهم ولشرق روز چهارشنبه برای مجمع فوق العاده ممنوع متوقف شد

از لحاظ تکنیکالی سهم ولشرق ۵۳۵ تومان ناحیه حمایتی بسیار مهمی بود که با از دست دادن این ناحیه شاهد ریزش سنگین شد

در حال حاضر در نزدیکی قیمت ۴۱۵ تومان حجم معاملات خوبی را ثبت کرد که بیشتر به دلیل مجمع بوده است سهم ولشرق در صورتی که ۴۱۵ را نیز از دست دهد تا ۳۲۵ تومان نیز میتواند اصلاح قیمتی تجربه کند

روند کلی سهم با توجه به الگوهای اصلاحی قوی منفی خواهد بود

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید