ریزش کتوکا به اتمام رسید؟

تحلیل تکنیکال کتوکا ; ۱۸ بهمن

کتوکا در سیکل نزولی قوی از سطح قیمتی 2500 تومان به صورت شارپ تا سطح 550 تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرد و افزایش حجم معمالات و کاهش تعداد کندل منفی در محدوده 550 تومان نشان از تخلیه فروشندگان را در این نواحی را دارد.

 کتوکا ; تحلیل تکنیکال ۱۸ بهمن

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا) – بازار اول فرابورس قرار دارد

 کتوکا ; تحلیل تکنیکال ۱۸ بهمن

کتوکا در سیکل نزولی قوی از سطح قیمتی ۲۵۰۰ تومان به صورت شارپ تا سطح ۵۵۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرد و با توجه به افزایش حجم معمالات و کاهش تعداد کندل منفی در محدوده ۵۵۰ تومان نشان از تخلیه فروشندگان را در این نواحی نشان داد

با توجه به صف خرید کتوکا امروز انتظار میرود بصورت نوسانی تا ۷۵۰ تومان رشد قیمتی تجربه کند و خط ترند نزولی برخورد کرده و فشار فروش یا عرضه در این نواحی دیده شود درصورت حفظ حمایت ۶۰۰ تومان برای کتوکا در کوتاه مدت میتواند تا سطح ۹۵۰ تومان نیز رشد قیمتی تجربه کند که این نواحی از لحاظ تکنیکالی فیبو ۰٫۳۸۲ عدد بسیار مهمی محسوب میشود

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید