بانک صادرات بازارگردان سهم

تحلیل تکنیکال گشان ; ۱۶ مرداد

در تردید بلند مدت فیبو 1/618 درصد یعنی 1750 تومان حدضرر مهمی میباشد در صورت شکست این ناحیه گشان مشکوک به تشکیل الگوی شارک میشود و تا سطح 1500 نیز میتواند اصلاح کند

گشان ; تحلیل تکنیکال ۱۶ مرداد

توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) – بازار پایه زرد فرابورس قرار دارد

گشان ; تحلیل تکنیکال ۱۶ مرداد

سهم گشان با ریش سنگین ازقیمت ۱۰ هزار تومان تا به حال قیمت ۲ هزار تومان رسیده است و نوسانات پیش رو میتوان صرف نوسان میتوان در نظر گرفت

اندیکاتور rsi  الگوی کنج متقارن تشکیل داده است که خروج از هر سمتی میتواند نوسانات قوی شاهد باشیم با توجه به مقاومت قوی در ناحیه ۲ هزار تومان احتمالا تا کف الگوی کنج اصلاح قیمتی تجربه کند

در تردید بلند مدت فیبو ۱/۶۱۸ درصد یعنی ۱۷۵۰ تومان حد ضرر مهمی میباشد در صورت شکست این ناحیه گشان مشکوک به تشکیل الگوی شارک میشود و تا سطح ۱۵۰۰ نیز میتواند اصلاح کند

مقاومت بعدی سهم گشان ۲۱۶۰ تومان میباشد و انتظار نوسان بین این دوناحیه ۱۷۵۰-۲۱۵۰ میباشد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید