تصمیم جدید سازمان بورس برای ارزهای دیجیتال

فدایی از تشکیل صندوق‌های مبتنی بر رمز ارزها توسط سازمان بورس خبر داد. میثم فدایی مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس نوشت: سازمان بورس ساز و کار راه اندازی هج فاندها و صندوق‌های مبتنی بر رمز ارزها را در دستور کار دارد. ۵ / ۵ ( ۱ امتیاز )

فدایی از تشکیل صندوق‌های مبتنی بر رمز ارزها توسط سازمان بورس خبر داد.

میثم فدایی مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس نوشت: سازمان بورس ساز و کار راه اندازی هج فاندها و صندوق‌های مبتنی بر رمز ارزها را در دستور کار دارد.

راه-اندازی-صندوق-مبتنی-بر-رمزارز