بزرگ‌ترین افزایش تولید ماهانه

تولید نفت اوپک افزایش یافت

اوپک شیرهای نفت خود را در سه ماهه دوم سال میلادی جاری برای تامین تقاضای جهانی رو به رشد گشود و تولیدش را به میزان ۸۵۵ هزار بشکه در روز در ژوئن افزایش داد.

نظرسنجی بلومبرگ نشان داد اوپک همانطور که در آوریل توافق کرده بود، شیرهای نفت خود را در سه ماهه دوم سال میلادی جاری برای تامین تقاضای جهانی روبه رشد گشود و تولیدش را به میزان ۸۵۵ هزار بشکه در روز در ژوئن افزایش داد که بزرگ‌ترین افزایش تولید ماهانه در یک سال گذشته بوده است.

به گزارش ایسنا، نظرسنجی بلومبرگ که بر مبنای آمار رهگیری کشتیها، اطلاعات مقامات و برآورد شرکت‌های مشاوره انرژی بوده، حاکی از آن است که گروه اوپک شامل ۱۳ کشور عضو در ژوئن ۲۶.۴۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۸۵۵ هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه مه افزایش داشت.

عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت عضو اوپک و بزرگترین صادر کننده جهان است، در بیش از نیمی از افزایش تولید اوپک در ژوئن سهیم بود زیرا تولید خود را ۴۹۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۸.۹۵ میلیون بشکه در روز رساند.

بر اساس تصمیمی که گروه اوپک پلاس در اوایل آوریل گرفت، مجموع تولید نفت این گروه ۳۵۰ هزار بشکه در روز در ماه‌های مه و ژوئن و بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژوییه افزایش پیدا می کند.

بعلاوه عربستان سعودی احیای کاهش تولید یک میلیون بشکه در روز داوطلبانه ای که در فاصله ماه مه تا ژوئیه به اجرا گذاشته بود را به تدریج آغاز کرده و تولیدش را در هر یک از ماههای مه و ژوئن ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.

در مجموع اوپک پلاس حداکثر ۲.۱ میلیون بشکه در روز نفت را در فاصله ماه مه تا پایان ژوئیه به بازار بر می گرداند.

نظرسنجی مشابهی که از سوی رویترز منتشر شد نشان داد اوپک تولیدش را به میزان ۷۴۰ هزار بشکه در روز در ژوئن افزایش داده و ۲۶.۲۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است.

برآورد میزان افزایش تولید عربستان سعودی مشابه برآوردهای صورت گرفته در نظرسنجی بلومبرگ بود. طبق نظرسنجی رویترز، عربستان سعودی تولید خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در ژوئن در مقایسه با ماه مه افزایش داد.

با توجه به بازگشایی اقتصادها در سه ماهه دوم و افزایش تقاضا برای سوخت به خصوص در آمریکا، اوپک در آوریل تصمیم مناسبی برای افزایش تدریجی عرضه به بازار گرفت.

بر اساس گزارش اویل پرایس، اوپک و متحدانش روز جمعه به مذاکرات در خصوص نحوه مدیریت محدودیت عرضه از ماه اوت به بعد پرداختند. اختلاف‌نظرها درباره مبنای سطح تولید برای کاهش تولید آینده باعث شد مذاکرات روز پنجشنبه به روز دوم بکشد.

آیا خاورمیانه بدون نفت دوام میاورد؟