جلسهای در Asia Tech x

جیانان وو خوشبین به مقررات رمزنگاری

طبق مشاهدات وو ، سنگاپور به عنوان چشم انداز مهمی برای گسترش رمزنگاری عمل خواهد کرد.

جیانان وو در جلسه Asia Tech x سنگاپور شرکت کرد تا دیدگاه خوش بینانه خود را ارائه دهد.
مدیر عامل سابق Bitmain و سخنگوی مشهور ارزهای رمزپایه ، جیانان وو ، نمای کاملی خوش بینانه از وضعیت فعلی بازار رمزنگاری و چندین موضوع نظارتی در سراسر جهان ارائه داده است.

جیانان وو یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل سابق Bitmain ، یک شرکت استخراج برجسته بیت کوین است و یکی از برجسته ترین چهره ها در صنعت رمزنگاری است. در کنفرانس Asia Tech x سنگاپور ، جیانان وو به همه جهان گفت که مقررات و موضوعات رمزنگاری موجود ممکن است در طولانی مدت بسیار مفید باشد.

اظهارات خوش بینانه جیانان وو نشان از نقره است

مدیر عامل سابق Bitmain ، جیانان وو ادعا می کند که افزایش نظارت بر صنعت رمزنگاری باعث می شود تا صنعت به دلایل درست شناخته شود. در سال ۲۰۲۰ ، سرقت ها و کلاهبرداری های رمزنگاری با ۴۰ درصد افزایش در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت که هشدارهای زیادی را ایجاد کرد و بدن دارایی ها را بدنام کرد.

اگرچه سال ۲۰۲۱ تصویب سریع ارزهای رمزپایه را پذیرفته است ، اما این مقررات نیز افزایش یافته است. به گفته جیانان وو ، افزایش مقررات در طولانی مدت به سود صنعت خواهد بود زیرا عناصر بد موجود در بازار از هم جدا شده و به عدالت کشیده می شوند.

وو در مورد مقررات رمزنگاری چه پیشنهادی می دهد؟

اگرچه مدیر عامل سابق Bitmain نسبت به این وضعیت به طور کامل خوشبین است ، اما او ادعا می کند که مشکل در عدم درک و ارتباط بین مبادلات رمزنگاری ، دولت ها و سرمایه گذاران است. ابتدا باید درمان شود.

این جایی است که وو از سنگاپور نام برد و ادعا کرد که دولت هدف از بین بردن ارزهای رمزپایه نیست و از نظر رویکرد نسبت به سرمایه گذاری رمزنگاری منطقی است. او ادعا می کند که در آینده نزدیک ، سنگاپور یک کشور پیشرو با قدرت رمزنگاری خواهد بود.