Unspent Transaction Output

خروجی تراکنش های بدون هزینه (UTXO) چیست؟

در مدل UTXO ، کل ثروت یا موجودی یک کیف پول مجموع تمام خروجی های تراکنش های مصرف نشده است. این معادل ارز رمزنگاری شده پس از انجام یک یا چند خرید تغییر می کند ، که می تواند در خریدهای بعدی استفاده شود.

خروجی تراکنش های بدون هزینه (UTXO) چیست؟

در دنیای ارزهای رمزنگاری شده ، خروجی تراکنش های مصرف نشده یا UTXO ، خروجی یک تراکنش بلاک چین را مشخص می کند که در معامله جدید به عنوان ورودی مورد استفاده قرار نگرفته است.

بیت کوین مشهورترین نمونه ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از این مدل است.

هر تراکنش بیت کوین هم ورودی دارد و هم خروجی. ورودی آدرسی است که بیت کوین از آنجا ارسال می شود ، در حالی که خروجی آدرسی است که به آن ارسال می شود.

کاربر خروجی یک تراکنش را در اختیار دارد و می تواند بعداً در یک تراکنش دیگر هزینه کند. این برخلاف حساب های بانکی است که بدهی ها و اعتبارات را ثبت می کنند و در پایان ماه بیانیه ای با موجودی جاری به دارنده حساب ارسال می کنند.

در مدل UTXO ، کل ثروت یا موجودی یک کیف پول مجموع تمام خروجی های تراکنش های مصرف نشده است. این معادل ارز رمزنگاری شده پس از انجام یک یا چند خرید تغییر می کند ، که بعداً می تواند در خریدهای بعدی استفاده شود.

به عنوان مثال ، باب ۱۰ سکه دارد و می خواهد برای آلیس دو سکه ارسال کند. کیف پول باب ابتدا قفل UTXO های ۱۰ سکه ای را باز می کند و از همه ۱۰ سکه به عنوان ورودی معامله استفاده می کند. در این معامله دو سکه به آدرس آلیس ارسال می شود ، در حالی که هشت سکه باقیمانده به عنوان یک UTXO جدید به نشانی جدید ایجاد شده به Bob ارسال می شود.

اگر آلیس سه سکه قبل از معامله داشت ، کیف پول او اکنون دو UTXO را ذخیره می کند: یکی از قبل و دیگری از معامله انجام شده توسط باب.

در مدل UTXO ، کل ورودی ها باید برابر یا بیشتر از کل خروجی ها باشد. این یکی از بررسی های اولیه اعتبارسنج ها است که برای بررسی صحت یک معامله انجام می شود.

UTXO در یک سیستم غیرمتمرکز رشد می کند زیرا می تواند هزینه های مضاعف را به روش محاسباتی ساده بررسی کند.

اصطلاح UTXO به مقدار ارز دیجیتالی اشاره می کند که پس از انجام معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین باقی مانده است. حروف مخفف خروجی تراکنش های مصرف نشده هستند. هر معامله بیت کوین با سکه هایی استفاده می شود که برای تعادل دفتر کل استفاده می شود. UTXO ها به طور مداوم پردازش می شوند و مسئول شروع و پایان هر تراکنش هستند. اگرچه تأیید معاملات منجر به حذف سکه های خرج شده از پایگاه داده UTXO می شود ، اما سابقه ای از سکه های خرج شده هنوز در دفتر کل وجود دارد.

  UTXO مقدار ارز دیجیتال باقی مانده پس از انجام یک تراکنش ارز رمزنگاری شده است.

  UTXO ها به طور مداوم پردازش می شوند و مسئول شروع و پایان هر تراکنش هستند.

پس از اتمام معامله ، هرگونه خروجی مصرف نشده به عنوان ورودی به پایگاه داده واریز می شود که می تواند بعداً برای یک تراکنش جدید استفاده شود.

UTXO چگونه کار می کند؟

معاملات UTXO پیچیده به نظر می رسد ، اما واقعاً نسبتاً ساده است. UTXO یا خروجی تراکنش های مصرف نشده در معاملات ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود. اینها معاملاتی هستند که پس از اتمام یک معامله ، بدون تغییر باقی می مانند ، مانند تغییری که شخص پس از انجام معاملات نقدی در فروشگاه دریافت می کند.

از پایگاه داده UTXO برای ذخیره تغییر در معاملات ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود. این پایگاه داده یا دفتر کل ابتدا خالی یا صفر است. با تکثیر معاملات ، پایگاه داده مملو از سوابق تغییر تراکنش های مختلف می شود. هنگامی که یک معامله به پایان می رسد و خروجی هایی وجود ندارد که خرج نمی شوند ، به عنوان ورودی به پایگاه داده واریز می شوند که بعداً می توان از آنها برای تراکنش جدید استفاده کرد.

معاملات ارزهای رمزنگاری شده – مانند تراکنش هایی که برای بیت کوین استفاده می شود – شبیه چک های صندوقدار است. شما نمی توانید آنها را با مقادیر سفارشی مبادله کنید و باید کل مقدار ذخیره شده در آن بایت داده را خرج کنید.

اما ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین از این نظر منحصر به فرد هستند که معاملات را می توان با استفاده از بخش هایی از ارز رمزنگاری شده انجام داد. این بدان معناست که هزینه با استفاده از یک بایت داده واحد انجام نمی شود.

در عوض ، بخش های متعددی از بیت کوین توسط الگوریتم بازیابی می شود تا درخواست هزینه را برآورده کند. به عنوان مثال ، خرید یک بیت کوین ممکن است ۰٫۶ BTC از یک بایت و ۰٫۴ BTC از دیگری دریافت کند. سپس تغییر هر یک از این بخشها به پایگاه داده UTXO ارسال می شود تا بعداً خرج شود.