رئیسی نامزد ریاست جمهوری

رئیسی وارد تالار بورس شد

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به منظور صحبت با برخی سهامداران و اطلاع از اوضاع آنان وارد تالار بورس تهران واقع در سعادت‌آباد شد.

حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی به منظور صحبت با برخی سهامداران و اطلاع از اوضاع آنان وارد تالار بورس تهران واقع در سعادت‌آباد شد

رئیسی وارد تالار بورس شد

 

رئیسی وارد تالار بورس شد

تدبیر روحانی و اتفاقات بد بورس