روند غیر طبیعی سال ۹۸ تا ۹۹

معاملات سال گذشته بورس طبیعی نبود

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس گفت: همزمانی تایید مصوبات و اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا، تاثیر اجرای تصمیمات را قوی‌تر خواهد کرد.
نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس با اعلام اثر ابلاغ مصوبات حمایت از بازار سرمایه گفت: همزمانی تایید مصوبات و اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا، تاثیر اجرای تصمیمات را قوی‌تر خواهد کرد.

جواد عشقی نژاد درخصوص اثر ابلاغ مصوبات حمایت از بازار سرمایه بر معاملات اعلام کرد: ارائه این ابلاغیه و تصویب آن باید زودتر از اینها انجام می شد. چرا که تایید برخی از مصوبات نشان دهنده نوعی رهایی از تقابل بازار پول و بازار سرمایه است. موردی که برای همه اقتصادها مطرح است، یکپارچگی این بازارها و برنامه ریزی منسجم بازارهای پولی و مالی در اقتصاد کشورهای مختلف است.

در بند یک این مصوبه به موضوع تامین وجوه مورد نیاز برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از محل صندوق توسعه ملی اشاره شده که این اتفاق می تواند در قیمت های کنونی سهام و روند فعلی معاملات بسیار موثر باشد. اکنون اکثر سهام حاضر در بازار در مرحله بسیار ارزنده ای قرار دارند و نظم موجود در پیش بینی آینده اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر می کند بنابراین تزریق این پول توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه می تواند کمک لازم را داشته باشد و از معاملات حمایت کند.

    بند دوم مربوط به اقدام بانک مرکزی در زمینه لغو بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها است. با توجه به اینکه بسیاری از سهام حاضر در بازار از ارزندگی زیادی برخوردارند بنابراین دو مصوبه نخست می تواند اثر مستقیمی را بر معاملات بگذارد.

    بند سوم این مصوبه مربوط به اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی است. ایران می تواند برخی از سرمایه های کشورهای منطقه را جذب کند و با رفع برخی از تحریم های برجامی از سایر منابع خارجی کمک بگیرد که همه این مصوبات در کنار یکدیگر می توانند شروع گشایش اقتصادی در بازار سرمایه باشد.

    معاملات سال گذشته طبیعی نبود

    روند سال گذشته به هیچ عنوان طبیعی نبود و از سال ۹۸ تا ۹۹ به طول انجامید. همبستگی اجرای تصمیمات با یکدیگر می تواند اثربخشی آنها را در بازار افزایش دهد. همزمان با تایید مصوبات، اصلاح برخی از قوانین مانند اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا و همزمانی اجرای آنها با یکدیگر سبب افزایش اهمیت این تصمیمات می شود و تاثیر اجرای تصمیمات را قوی‌تر خواهد کرد.

    سودآوری شرکت‌ها در سال جاری بسیار بهتر از سال گذشته بود که نتیجه آن تاثیر مثبتی را بر نقدشوندگی خواهد گذاشت. وضعیت تولید و سودآوری شرکت ها، تدابیر جدید اقتصادی و نیز تصمیمات جدید سازمان بورس می تواند اثر مثبت و قابل بهره وری را برای سرمایه گذاران جهت ورود سرمایه ها داشته باشد. حجم نقدینگی سنگین و رشد روزافزون آن نیازمند انضباط مالی جهت مدیریت منابع و جذب سرمایه ها برای هدایت تولید است در غیر این صورت سفته‌بازی در سایر بازارها ممکن است رفتار معقول اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.