شاخص کل وارد فاز رنج شده

همبستگی شاخص کل سال ۱۳۹۴ با ۱۴۰۰

شاخص کل در سناریوی صعودی مثبت سال 1394 روند سیکل صعودی را تجربه کرد که تا نواحی x  موج قبلی امتداد داد و سال 1400 نیز همین سناریو تکرار شد بنظر میرسد ...

همبستگی شاخص کل سال ۱۳۹۴ با ۱۴۰۰

شاخص کل بورس تهران بورس تهران با توجه به اطلاعات اماری که در تحلیل های قبلی تیم سهم آموز ارائه دادیم و همبستگی سیستماتیک مشابه سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ که ذکر شد از نظر نمواری نیز همبستگی جالبی را نشان میدهد که در گره معاملاتی و کسری بودجه و نیز توافق به چشم میخورد.

همبستگی شاخص کل سال ۱۳۹۴ با ۱۴۰۰

شاخص کل در سناریوی صعودی مثبت سال ۱۳۹۴ روند سیکل صعودی را تجربه کرد که تا نواحی x  موج قبلی امتداد داد و سال ۱۴۰۰ نیز همین سناریو تکرار شد بنظر میرسد بعد از رشد سنگین و همچنین روند اصلی نزولی برای رشد بیشتر بازار که سناریوی فعلی رشد میباشد نیاز به تشکیل الگوی اصلاح زمانی از نوع مثلث متقارن هستیم

در حال حاضر سال ۱۴۰۰ موجی از آن تشکیل شده است و میتواند تا اوخر سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یابد یعنی بازار در روندهای اصلاحی و صعودی کماکان بین دو محدوده ۱۵۰۰ -۱۳۵۰ هزار واحد قرار گیرد و منتظر تشکیل سقف و کف های معتبر برای ترسیم نموداری شاخص کل هستیم.

بنظر میرسد بازار برای رشد میان مدت دوباره اماده میشود نظرات شما ؟

در نهایت اینکه سهم در روند نزولی قرار دارد و برای رشد بیشتر باید از سد ۱۴۵۰-۱۴۰۰ تومان عبور کند و بسیار مهم است خط ترند نزولی را رو به بالا بشکند

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید