با صدور اطلاعیه هایی از سوی بورس کالا اعلام شد؛

پذیرش میلگرد و شمش طلای دو شرکت در بازار اصلی

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش میلگرد فولادی شرکت ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد و ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای شرکت استحصال موادمعدنی تخت سلیمان در بازار اصلی این بورس خبر داد.   براساس این اطلاعیه ها، میلگرد شرکت ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد پس از بررسی مدارک […]

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش میلگرد فولادی شرکت ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد و ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای شرکت استحصال موادمعدنی تخت سلیمان در بازار اصلی این بورس خبر داد.

 

براساس این اطلاعیه ها، میلگرد شرکت ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲۵ فوردین ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

 

در این جلسه، کمیته عرضه بورس کالا، ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای شرکت استحصال موادمعدنی تخت سلیمان که عرضه کننده آن شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره است را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی بورس کالا پذیرش کرد.