با صدور اطلاعیه هایی اعلام شد؛

پذیرش ۳ محصول شرکت پلی اکریل در بورس کالا

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش کالای نخ پلی استر (poy)، الیاف استیپل پلی استر و الیاف استیپل اکریلیک شرکت پلی اکریل ایران در بازار اصلی و فرعی این بورس خبر داد.
 براساس این اطلاعیه ها، نخ پلی استر (poy) شرکت پلی اکریل ایران پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۳۱ فوردین ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه، کمیته عرضه بورس کالا، ۱۶ هزار تن  الیاف استیپل پلی استر و ۱۹ هزار تن الیاف استیپل اکریلیک شرکت مذکور را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار فرعی بورس کالا پذیرش کرد.