حق تقدم استفاده نشده

پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده چگونه است؟

اگر شخصی فرم شرکت در افزایش سرمایه را تکمیل نکند و حق تقدم خود را در مدت زمان تعیین شده نفروشد، به این حق تقدم ها، حق تقدم استفاده نشده می گویند

حق تقدم و حق تقدم استفاده نشده چیست؟

حق تقدم: به منظور حفظ منافع سهامداران فعلی شرکت قانونی وضع شده که بر اساس قانون تجارت در صورتی که یک شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل نقدی و صرف سهام میکند، سهام جدیدی برای فروش منتشر می شود، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند. که به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می شود.

حق تقدم استفاده نشده: اگر شخصی فرم شرکت در افزایش سرمایه را تکمیل نکند و حق تقدم خود را در مدت زمان تعیین شده نفروشد، به این حق تقدم ها، حق تقدم استفاده نشده می گویند که شرکت حق تقدم استفاده نشده را به روش حراج و از طریق آگهی ها می فروشد و مبلغ کارمزد فروش را از آن مبلغ کم کرده و باقیمانده آن را به حساب سهامداران واریز می نماید.

پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده:

ناظر بازار روز یا روزهایی را مقرر میکند تا طی این روزها حق تقدم های استفاده نشده به صورت عمومی به فروش برسد و در طول این مدت نماد حق تقدم (به عنوان مثال: نماد حق تقدم فالوم، فالومح و یا نماد حق تقدم ختوقا، ختوقاح میباشد) باز میباشد.

برای خرید حق تقدم استفاده نشده در حراج باید علاوه بر قیمت حق تقدم، مبلغ ۱۰۰ تومان واریزی را هم در هنگام خرید پرداخت کرد!
افرادی که از سامانه آنلاین برای خرید و فروش سهام استفاده میکنند، هنگام خرید به شکل خودکار قیمت حق تقدم همراه با ۱۰۰ تومان واریزی محاسبه و از حسابشان کسر می شود.

به عبارت دیگر وقتی تعدادی حق‌ تقدم حراج شده در قیمت مثلا ۶۰ تومان را می‌خرید، سیستم معاملاتی مبلغ ۱۶۰ تومان را به ازای هر حق‌تقدم از حساب شما کسر و دستور خرید را وارد سیستم معاملاتی می‌کند.

همچنین در دوره حراج وقتی حق‌تقدم خریداری می‌شود، امکان فروش مجدد آن وجود نداشته و باید منتظر ماند تا پس از ثبت افزایش سرمایه به سهم تبدیل شود.

قاعدتا کسانی هم که دستور خرید حق‌تقدم استفاده‌ نشده به کارگزار می‌دهند، باید علاوه بر قیمت حق‌تقدم، ۱۰۰ تومان واریزی هم در حسابشان نزد کارگزار موجود باشد تا خرید انجام شود.

سال‌ها پیش که سیستم معاملاتی آنلاین و سازوکار خودکار کسر ۱۰۰ تومان واریزی وجود نداشت، مواردی پیش می‌آمد که فردی از طریق کارگزاری حق‌تقدم استفاده نشده را خریداری می‌کرد اما نمی‌توانست در موعد مقرر که پایان زمان حراج بود، ۱۰۰ تومان واریزی را پرداخت کند و در نتیجه مشکلاتی را برای کارگزاری ایجاد می‌کرد، اما چند سال است که ۱۰۰ تومان واریزی در همان روز و لحظه خرید دریافت و به حساب سپرده‌گذاری منظور می‌شود.