کنترل نوسانات کامودیتی ها

چین و مبارزه با قیمت فلزات

چین برنامه های جدیدی برای عرضه فلزات صنعتی از ذخایر داخلی خود اعلام کرد و بدین وسیله قصد دارد قیمت کامودیتی ها را کنترل کند.

هفته گذشته چین برنامه های جدیدی برای عرضه فلزات صنعتی از ذخایر داخلی خود اعلام کرد و بدین وسیله قصد دارد قیمت کامودیتی ها را کنترل کند. برخی تحلیلگران معتقدند شاید این حرکت در یک دهه اخیر توسط بزرگترین مصرف کننده فلزات دنیا بی سابقه بوده باشد.

سازمان ملی ذخایر غذایی و استراتژیک چین در وبسایت خود اعلام کرد که در آینده نزدیک مس، آلومینیوم و روی را از طریق مزایده عمومی به شرکت های تولیدی عرضه می کند.

این خبر در حالی اعلام شد که پکن در تلاش است تا قیمت فلزات را در سال جاری میلادی پایین بیاورد که ناشی از بهبود اقتصادی پس از همه گیری کرونا، نقدینگی گسترده بازارهای جهانی و سفته بازی ها بوده که حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده است.

به نظر تحلیلگران این می تواند بخشی از تلاش های چین برای سرکوب افزایش قیمت کامودیتی ها با مدیریت انتظارات بازار و بازدارندگی سوداگران باشد تا این که در واقعیت تاثیری بر کمبود عرضه در بازارهای فیزیکی بگذارد.

ترس و بی اعتمادی مجدد شرکت های مالی چینی