در یک عملیات مشترک در ٢۶ استان

کشف بیش از ۲ هزار دستگاه ماینر

سخنگوی صنعت برق گفت: در عملیات مبارزه با مراکز غیر مجاز رمز ارز نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و جمع آوری شدند.

سخنگوی صنعت برق گفت: در عملیات مبارزه با مراکز غیر مجاز رمز ارز نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز که درمراکز متعددی نصب شده و از برق به‌صورت غیرقانونی برای استخراج استفاده می‌کردند، کشف و جمع آوری شدند.

بنا بر اعلام پاون، مصطفی رجبی مشهدی گفت: در یک عملیات از پیش طراحی شده، بیش از ۲ هزار دستگاه غیرمجاز رمزارز که در مراکز متعددی نصب شده بودند، کشف و جمع آوری شد.

این برنامه یکی از بزرگترین عملیات‌های همزمان از پیش طراحی شده بود که با اخذ گزارش‌های مردمی و هماهنگی ۳۵ شرکت توزیع نیروی برق در ۲۶ استان، با همکاری مشترک عوامل حراستی و فنی، نیروی انتظامی و مراجع قضایی به انجام رسید.

وی با اشاره به اینکه شناسایی این مراکز از طریق گزارش‌های مردمی انجام شده است که جای تقدیر دارد، افزود: مردم می‌توانند اطلاعات خود را درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات ثبت کنند تا رسیدگی شود.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: اطلاعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می‌کنند، کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.

تدبیر روحانی و اتفاقات بد بورس