علاقه زنان به ارزدیجیتال

۴۰٪ از سرمایه گذاران ارزدیجیتال در انگلستان ، زنان هستند

بر اساس گزارش جوزا با توجه به مشارکت 2000 نفر از ساکنان انگلستان در نظرسنجی ، 41/6 درصد از زنان علاقه مند به ارز دیجیتال هستند.

بر اساس گزارش جوزا با توجه به مشارکت ۲۰۰۰ نفر از ساکنان انگلستان در نظرسنجی ، ۴۱/۶ درصد از زنان علاقه مند به ارز دیجیتال هستند.

نظرسنجی که اخیرا توسط تبادل رمزنگاری برج جوزا انجام شده نشان می دهد که در حال حاضر بسیاری از زنان سرمایه گذار ارز دیجیتال در انگلیس هستند، انتشار روز جمعه گزارش جوزا نشان داد که نظرسنجی از جانب سرمایه گذاران رمزنگاری قدیمی و جدید است.

بر اساس گزارش نظرسنجی ، ۴۱٫۶ درصد از شرکت کنندگانی که ارز دیجیتال را درک می کنند زن هستند و ۹ درصد قصد سرمایه گذاری داشتند. از این تعداد ۴۰ درصد کسانی که قصد سرمایه گذاری داشتند زن بودند. این یک تغییر قابل توجه از نظرسنجی قبلی انجام شده توسط این صرافی است که نشان می دهد جمعیت زنان سرمایه گذار ارزدیجیتال در انگلیس تا ۲۰ تا ۲۲ درصد را اشغال کرده اند.

در حال حاضر ، در مقایسه با نظرسنجی سال ۲۰۱۹ انجام شده توسط تنظیم کننده مالی U.K (سازمان رفتار مالی) ، ۱۵۲ درصد افزایش قابل توجهی در درصد سرمایه گذاران ارزدیجیتال کنونی نسبت به سرمایه گذاران قبلی وجود دارد – ۱۳٫۹ درصد. در حالی که مردان تمایل دارند ارزهای دیجیتال بیش از ۱۰۰۰۰ پوند را در اختیار داشته باشند، زنان نیز ارزهای رمزپایه را نگه می دارند و حدود ۵۳٫۶ درصد زیر ۵۰۰۰ پوند در ولت زنان دیده میشود.

این آمار نشان می دهد که بسیاری از مردم انگلیس به ارزهای رمزپایه علاقه دارند. به گفته مدیریت جوزا در انگلیس ، بلر هالیدی ، نظرسنجی اخیر نشان دهنده افزایش علاقه به ارزهای رمزپایه است و افزود که بازار رمزنگاری به احتمال زیاد در کشور تکامل می یابد.

طبق گزارشی که ۲۰۰۰ نفر از ساکنان انگلیس شرکت کردند ، بسیاری از سرمایه گذاران رمزنگاری از لندن و پس از آنها منطقه غرب میدلندز به ترتیب ۲۱٫۹ و ۱۴٫۶ درصد شرکت کردند. با این حال ، بسیاری از افرادی که علاقه قابل توجهی به ارز دیجیتال نشان دادند ، در سنین ۳۵تا ۴۴ سالگی ورود کردند. بیش از نیمی از افرادی که علاقه ای به ارز دیجیتال نداشتند بالای ۵۵ سال داشتند.