اعتبار کارگزاری چیست ؟

اعتبار کارگزاری (معاملاتی) به معنای قرض گرفتن سرمایه از کارگزاری جهت انجام معاملات سهام در بورس است. بنابراین اعتبار معاملاتی بهترین گزینه برای کسانی است که قصد افزایش سرمایه خود را در بازار بورس دارند .

درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

اعتبار کارگزاری (معاملاتی)

مرکز تماس سهم آموز 

شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۶