زمانبندی برنامه ها
تالار بورس

شنبه

 • لایو ترید

  -

 • بررسی واچ لیست

  -

 • بررسی سهم درخواستی

  -

یکشنبه

 • لایو ترید

  -

 • بررسی سهم درخواستی

  -

 • جلسه آموزشی

  -

  سایت Tsetmc

دوشنبه

 • لایو ترید

  -

 • بررسی سهم درخواستی

  -

سه شنبه

 • لایو ترید

  -

 • بررسی سهم درخواستی

  -

چهارشنبه

 • لایو ترید

  -

 • بررسی واچ لیست

  -

 • جلسه تحلیل پلاس

  -

 • جلسه آموزشی

  -